REGELFALL FRÅN SOMMARENS SEGLINGAR

Pälsregattan 28.9.

I vår strävan att komma västerut på kryssen lite efter starten (Svag vind, ingen sjögång. Se referatet) kom vi för babord och en Finngulf 391 för styrbord. Ville inte slå och bedömde att vi skulle hinna för om konkurrenten. När det var för sent för stagvändning vred vinden emot ca 10 grader för oss och Finngulfen hade följaktligen kunnat höja.

Det får dom inte göra enligt reglerna, utan måste hålla sin kurs så länge vi håller undan (= försöker gå för om dem i detta fall). Inte ens om vinden vrider! (Se också säsongens första fall nedan).

Jag var också beredd på att vid behov fälla och därmed "skjuta bort" min akter från konkurrentens för, men det blev aldrig aktuellt. Konkurrenten ropade nog att de tvingats fälla för oss. Daije, som noggrant följde med läget, "blev aldrig ens rädd och såg inte ens att de skulle ha ändrat kurs. Dom gick klart akter om." Men i ett protestfall hade bevisbördan fallit på oss, om vår version inte hade varit tillräckligt trovärdig.

I SB - BB-fall händer det ofta att babordsbåten frågar om den får gå för om. Ofta blir svaret nej, men det kan vara fel av SB-båten. Om BB-båten kan sin sak, så slår han dej i spegelvind och du blir själv tvungen att slå bort.

Det lönar sej alltid att bedöma läget. Vart vill du gå? Vart vill du att konkurrenten går? Och du som SB båt kan t.o.m. ropa åt konkurrenten att han får gå!

Offshore Week

Har förstått att man inte kan göra protest mot seglingsnämnden, utan endast begära gottgörelse.

Hur kan man då "protestera" mot en segling som är för kort enligt reglerna? Det lyckades i två fall under FM.

Hade velat protestera mot den första banseglingen, som enligt min uppfattning var helt osportslig och allt annat än en kryss - länsbana (se mitt referat på annan plats), men jag kom inte på någon metod och inte fick jag heller i tid tag i någon som hade kunnat berätta hur jag kunde ha gått tillväga.

Så jag försökte tala med resultaträknaren / Havskappseglarnas officiella representant och seglingsnämndens ordförande. Mina motiveringar fick dock ingen förståelse bland dessa. Däremot nog bland en övertygande majoritet av seglare, men efteråt.

Kan någon säga mej hur man borde ha gjort? Begärt gottgörelse för osportsliga förhållanden? Skulle seglingen då ha ogiltigförklarats om juryn hållit med mej?

Min regelexpert säger:

Du kan ansöka om gottgörelse för fel begånget av seglingsnämnden mot orderbrevet eller FM-reglerna!

Hangö regattan, första seglingen

H2O kom länsande bakifrån och närmade sej oss. Vinden kom aningen från SB sida. Dom körde något i lovart, men parallellt med oss, tills vi gick något fel om en prick (kortaste vägen) och de tog den rätt och hamnade just i lä om vårt kölvatten.

Dom fick fast oss och erhöll överlapp tätt i lä om oss, men blev sedan av någon anledning åter efter oss. Lite senare fick de sedan åter överlapp, på ett avstånd av en båtlängd från oss. Uppmanade dem att hålla tillbörlig kurs, vilket ditills hade varit rakt på märket. Fick till svar att dom får höja hur mycket de vill. Motargument bet inte på dem, utan de höjde så att jag blev tvungen att höja ytterligare, klart över märket, tills jag frågade om de tänker föra oss på fel sida märket. Då fällde de och vi hann just och just väja så mycket att storbommen som kom över i en ofrivillig gipp inte tog i järnbojen som vi skulle runda. Vi fick alltså plats tillräckligt...

Min regelexpert säger:

Du fick inte plats för en sjömansmässig rundning. Jag anser att du utan vidare hade kunnat protestera också för detta. Regel 17, 1 säger att om man får överlapp i lä på ett avstånd som är mindre än två båtlängder får man inte höja mera än till tillbörlig kurs. ( I den svenska upplagan av reglerna är texten tyvärr rakt tvärtom)

Brukar inte protestera i onödan. På sin höjd skrämma konkurrenten, eller i skolningssyfte hissa den röda. Nu fick jag så mycket ovett och så högljutt att jag också lämnade in protesten. Jukkas uppträdande under förhandlingarna var sedan mycket sakligt och han försökte på inget sätt dra hemåt i sin beskrivning av händelsen och bad till och med om ursäkt för att han gjort fel, när domen föll.

Nu har vi skakat hand på att vi inte skall bråka i onödan på havet, utan reda ut problemen i land. Vid behov med en regelexpert som hjälp.

En onsdagssegling

Kom för babords halsar mot en båt för styrbords halsar. Väjde givetvis, men i den lätta vinden ville jag inte göra det onödigt mycket. Styrbordsbåten hojtade något men jag hade kontroll över läget, tyckte jag. När vi gått akter om den stora båten konstaterade jag att "det blev närmare än det var meningen".

Då upplyste besättningen mej om att han hade lovat upp! Inget under att hans akter kom så nära! Hans manöver förde ju deras akter närmare oss. Det rätta hade ju varit att fälla. Då hade hans akter kommit längre bort från vår för. Han "försökte m.a.o. hindra mej att hålla undan".

WB Sails round the buoys

...just före första märket (8 -10 båtlängder?) slog vi från babords halsar tätt under H2O, men enligt hela besättningen helt regelrätt. Själv kände jag mej nöjd med ett perfekt slag, och koncentrerade mej på att köra båten maximalt efter stagvändningen.

Efteråt berättade Jonte, som skotat genuan, att han var på väg upp i lovart när det hördes våldsamma vrål från konkurrenten. Jag vände mej om och såg hur de fällde ner med kurs rakt mot vår akter och lovade sedan upp tillbaka. Insåg genast att det inte var någon fara för att de kunde träffa oss och körde lugnt vidare. Dom skrek "protest" och att vi vänt för nära. Hur mycket de sedan höjde vet jag alltså inte, men det måste ha varit så mycket att det såg ut som en väjning.

Enligt reglerna är ju babordsbåt väjningsskyldig och det gäller ända tills den stagvänt färdigt och är på kurs. (Huruvida seglen drar har ingen betydelse nuförtiden.) Från detta ögongblick är den bakomvarande väjningsskyldig, oberoende om båten slagit i lä eller rakt framför dem. Styrbords båten får inte heller ändra kurs, så att den stör babords båten medan den håller undan (stagvänder). Inte ens om vinden skulle råka ändra riktning just då!

Faktum kvarstår dock: Båt med rätt till väg påstår att dom blev tvungna att väja och ett vittne har sett dem lova upp i vind, dock utan att kunna bekräfta att det var nödvändigt att hålla undan. Vi borde ha kunnat bevisa att konkurrenten inte behövde väja. Hur gör du det när det inte finns vittnen som kan bestyrka att väjning var onödig?

Vi fick DSQ.

Hur är det då om BB båten slår tätt i lovart framför SB båten? Då är den fd BB båten väjningsskyldig när den bakifrån kommande fått överlapp. (Lä- och lovartsbåt.)

Min regelexpert säger:

Regel 17.1 gäller inte om överlappen uppstår under stagvändning dvs. Regel 13 upphäver 17.1. (Men du måste ge lovartsbåten möjlighet att väja och det är inte så lätt om läbåten är mycket nära. Om lovartsbåten höjer kommer hans akter ju neråt!)

Protestflagga i tid?

I detta fall satt H2O upp protestflaggan först när de hade spinnakern dragande. Passade på att fråga juryn om detta var i tid. Under Havskappseglarnas regelseminarium lärdes vi nämligen att om flaggan kommer upp "senare än efter 10 sekunder" är det för sent. Juryns ordförande ansåg dock att man inte kan sätta en sådan tidsgräns. Där är vi helt överens!