Odjuret och odjuret?

Havskappseglarna rf deltog som utställare på Helsingfors båtmässa "Båt 01", som ordnades på Mässcentret 10.-18.2.2001. På förbundets avdelning kunde besökarna få information om tävlingar, mätregler etc samt begrunda två sinsemellan mycket olika, men på sina resp. arenor jämspelt framgångsrika båtar: Olof Rytövaaras Mean Marine 32 och Amiralitetets Comfortina 32.

 

Båtarna är ungefär lika långa och lika breda, men därefter tar likheterna slut. Den sportigare 32:an ångar på i klass 1, medan den sävligare håller sig till klass 3. Därmed kan de aldrig ställas mot varandra i en rättvis, kontrollerad tävlingssituation, och det är säkert lika så bra. Vem skulle - oberoende av utfallet - orka höra på de ändlösa förklaringarna efteråt?