NEDGÅNGSTRAPPAN HAR FÖRBÄTTRATS
Den är nu på gånjärn. Facket i det översta steget har förminskats genom att höja upp bottnen. Det ger acceptabel höjd ovan motorn! Helt behövligt!
Det nedre fackets skott mot motorn kan lyftas ut och på så sätt kommer man lätt åt utrymmet under och bredvid motorn. Något endast ett barn kommit åt tidigare!
Trappan har nu varit på plats i ett år och fungerat utmärkt! Ljudisoleringen har snyggats upp denna vinter. Delvis med det bästa materjalet! "Fruktansvärt tungt" tycker Amialen, men har svalt viktökningen när litiumbatterierna sparar massor med vikt! :-)

LITIUM BATTERIER KOMMER 2017
Men först måste rodret åtgärdas:
DET VAR FÖR TUNGT: Så vattnet måste tas ut! :-)DETTA FACK HAR HITTILLS VARIT FYLLT AV 2 BRUKS BATTERIER. HÄR HAR DE TAGITS BORT OCH TVÅ MOTSVARANE LITIUMBATTERIER HAR SATS IN!GISSADE ATT DU INTE SKULLE TRO MEJ, MEN DET ÄR ETT FAKTUM:
På bilden t.v. skymtar Litium batterierna längst nere. Den högra bilden:
till vänster är det nedre gallret värmarens tidigare utlopp. Det nedre är nu  bara ett ventileringsgaller för att täcka hålet. Värmarens nya utlopp är ovan för! Till höger ett galler som för säkerhets skull vädrar ut hettan om värmaren blir på en längre tid! Viktbesparingen tveksam! Den vita dosan hör till solpanelen. Om den duger för det nya el systemet är i skrivande osäkert!