FinnFun 2017

Så såg motorrummet ut 2016 efter att trappan modifierats så att man lyfte upp hela paketet som var på gångjärn upptill!
Så ser det ut nu efter att båten övergått till Litiumbatterier! Startbatteriet som låg här är alltså flyttat akter om kojen i OC, grenast akter om motorrummet! Det är alltså bytt till ett litet Litiumbatteri! (Bilden kommer senare!). Här är trappan alltså lyft upp på sina gångjärn och mellanväggen bortlyft för åtkomst till motorrummets undre del, som är helt omöjligt i standardlösningen!Här är trappan nerfälld och mellanväggen på plats. Fint utrymme för eldsläckare, reservdelar, reservolja mm!Det lilla Litium startbatteriet är under kojen akter om motorn!