PÅ GÅNG, BÖRJAT HÖSTEN 2015! 

Ett klaffbord har Amiralen snickat ihop under hösten. Den mesta tiden har gått till lackandet och det är nog möjligt att han drar ett sista lager ännu? En låsanordnung skall ännu fixas, så att klaffen hålls på plats i nerfällt läge. Så skall stödet också få ett  låsningsläge, så att skivan halls uppe säkrare. 

I tänkarmössan finns ännu ett nytt fockskot och en lösning på problemet som förstörde det skot sim skall förnyas! Ett nyt spi, skot ingå också på önskelistan, liksom förtöjningslinor. De nuvarande börjar vara lite slitna.
Bottenputsaren måste också förnyas, inte minst för att den lånades ut i slutet av säsongen och resultatet var som det brukar! Katastrofalt! Nå den kulle ju göras om ändå! 
ANNAT AVSLÖJAS INTE I DETTA SKEDE!