Tävlingsreferat ORC

ÅRETS ORC 3 RANKINGMÄSTARE:


Amiralens Dream Team tog hem Amiralens 11e IMS/ORC Rankingmästerskap!
ILMARIN, KLV, BLEV TVÅA MEN DE VAR INTE MED PÅ PRISUTDELNINGEN:


Bilden från Tallinns prisutdelning! Skepparen Pauli Wetterstrand längst t.v.
TREA BLEV "Rödstjärten", Team Weber Brothers, ESF:


T.v. skepparen Andreas Weber. Peter och Pappa Teddy Weber var på resa!

ÖVRIGA ORC MEDALJISTERNA:
ORC1: 1-Nissan Arita Airport; 2-Blue Caffé; 3-Xini Freedom
ORC2: 1-Relax; 2-Audi Gekko; 3-Ramdata;  

*   *   *

GoFR EFTERSNACK:
- VÅR TAKTIKER:  Quattro pärjäsi yllättävän hyvin. Ekassa lähdössä ajoimme täsmälleen samaa keskinopeutta sen kanssa. Meidän ajat*1,5 oltaisiin nopeasti arvioituna otettu sarja 2-3-1 1-luokassa ja 4-2-2  2-luokassa. Eli Ultralle ja Ramdatalle ei oltaisi pärjätty, mutta muut voitettu.
- AMIRALEN: AMP borde göra en gallup om intresset för bansrglingar bland de aktiva och de som nyligen lämnat ORC! Tre av sju rankingseglingar är enbart  banseglingar eller har  antalsmässigt en majoritet av dem! Nu endast 8+ 5(!)+7 båtar med  (varav en i vår klass inte startade i banselingarna!) är lite prekärt! Man kan i varje fall inte skylla på att det inte gjorts reklam för denna tävling! De mest entusiastiska banseglarna är alla i AMPs styrelse och kanske "blinda" i detta fall!? Bansegling är "kappseglingens moder", med entypsbåtar(!), men kräver en skicklig besättning om man skall kunna njuta av den! (Att vara bland klassens snabbaste båtar hjälper i ORC!)
JAG KAN INTE ACCEPTERA ATT DESSA TRE SEGLINGAR, VAR OCH EN, ÄR JÄMNSTÄLLDA MED  LÖRDAGENS 23 NM LÅNGA SEGLING! OM DETTA ÄR AMPS POLITIK I FRAMTIDEN SÅ ÄR DET NOG ÅTER EN ORSAK TILL ATT JAG SLUTAR MED ORC-SEGLANDET I FRAMTIDEN! I VARJE FALL I STÖRRE UTSTRÄCKNING! BOW I ÅBO INTRESSERAR MEJ NOG, OM  TEAMET HÄNGER MED, OCH OM JAG KAN ACCEPTERA TÄVLINGSPROGRAMMET!
- Orsaken till att Amiralen ville ställa upp I GoFR:
 
Lill Scampin Scampelill. Totalsegrare i Gulf of  Finland Race 1971. (Se referatet från distansseglingen).

(14-9) GULF OF FINLAND RACE - BANSEGLINGARNA

           AMIRALEN DREAM TEAM: FRIDA, NIKU, JOKKE, HENKKA.

I väntan på staren, fr.v. Jokke, Henkka, Nilu och Frida!

Svåraste konkurenten Merinna hade det betydligt svårare än vi i och med att hon är minst och har klart högsta GPH talet. Här visar hon att det redan blåser så mycket att man kan segla och snart startade seglingarna!

Sju båtar krympte till ynkliga sex, när Elysia sågs köra till hemhamnen redan innan seglingarna kunde startas. I det vackra vädret var det ju inte så farligt att måsta vänta till lite över 12 innan seglingarna kom igång.
Vinden var dock mycket svag i första starten och banan humoristiskt kort (1,42 Nm enl. resultatlistan!) och de två varven gjorde vi på knappa 28 minuter. Start tre och fyra hade sedan lite bättre vind och banan var hela 2,25 Nm. De tog oss 30:59 respektive 28:39. Månne Optimister har så korta banor?

 
Vi jobbade till oss bra startlägen i alla starter och startade alltid fria. Med vår förvånansvärt goda fart var vi oftast rätt snabbt fria att lägga upp seglingarna hur vi ville och kunde ta Line Honors och segern i alla tre seglingar. Och det alltid med över 1 minuts marginal.
Endast i en segling  blev vi störda av en konkurrent. Low blandade sej i leken och gick förbi. Vet inte riktigt hur det gick till, när jag mest koncentrerade mej på att köra! Low höll sedan sig framför oss,  men i sista spinnakernedtagningen gick tydligen allt helt fel för dem och vi kunde runda dem på yttre sidan och gå först i mål också denna gång. Men också i den seglingen var vi ohotade bakifrån när vi jagade First 34.7an.
Jag har lite svårt att förstå varför vi hade så bra fart på båten hela veckoslutet.Eller var det konkurrenterna som var långsamma? Enligt Scratch sheeten är det endast Merinna som skall vara långsammare än vi och henne hade vi väl ett öga på för det mesta. Kanske våra goda manövrer hjälpte till. Har ingen uppfattning om hur konkurrenterna över lag klarade dem.
Däremot säger det sig själv att Merinna inte hade det lätt! På så korta banor måste de ofta ha blivit störda av oss andra utan att alltid kunna göra mycket åt saken. Sedan var ju ORC 1 fort fast vår klass, men vi hade inte just problem med dem. Hörde bara besättningen berätta om flera fall där våra konkurrenter var illa ute med dem.  
Vi hade en situation som jag såg. En större båt (ORC2a?) kom kryssande för babord mot oss, som länsade för styrbord. Vårt spinnakerlik var nog inte mera än 30 cm från deras stor.  Hade ingen chans att hinna hålla undan när deras stor dök upp bakom vår spinnaker. Tror inte att de ens märkte det och ingen på vår båt heller?
Med så lätta segrar som vi hade kan man väl inte vara annat än nöjd och tycka att seglingarna var roliga, men de flesta vet att jag är skeptisk mot resultatens rättvisa på våra ORC banseglingar!
Jag gillar nog distansseglingar bättre och litar mera på att resultaten där är rättare.

Men veckoslutets arrangemang var bra. Bl.a. det att man på VHF informerades om situationen i väntan på start på söndagen.
MEN ALDRIG HAR JAG BLIVIT SÅ BESVIKEN PÅ EN PRISUTDELNING, PÅ BESÄTTNINGENS VÄGNAR! Där var de mangrant närvarande och efter fyra seglingars bra arbete får de ingenting! Kommer inte ihåg när det skulle ha hänt oss i Helsinfors nejden tidigare! Kan tänka mej att detta delvis är en följd av de överstora besättningar som dagens ORC båtar har. Betalar inte de stora båtarna tillräckligt hög anmälningsavgift?
Nu kan det ju hända att en stor del av de större, sponsorerade båtarnas besättningar, som kanske t.o.m. får betalt (rykten går), inte är intresserade av pris? Men jag tror att åtminstone de mindre båtarnas rena amatörer är intresserade av att få ett minne av seglingarna de klarat sej bra
i!
Nu får jag nog hitta på vad jag kan ge dem! (Några tankar växer i mitt huvud! Kanske får jag någonting till stand till julen?)
 Priset var fint!

(13-9) GULF OF FINLAND RACE  -  DISTANSSEGLINGEN
        AMIRALEN DREAM TEAM: FRIDA, NIKU, JOKKE, HENKKA.

Det har ju några år varit tal om att denna segling skulle uppstå och det har jag väntat på. Den ursprungliga tävlingen, på c 150 Nm, har jag seglat några gånger på 70-talet med Lill Scampi. 1971 med total seger som resultat. Då fick bl.a. det årets totalsegrare i Gotland Runt, Tarantella, ge sej med 20 minuter. En annan gång bröt vi masten vid Sibbo Kalbåda i hård NW och riskerade att driva till Sovjet, för vi hade ingen motor och inte hade vi VHF heller! Men vi lyckades montera en nödrigg, med vilken vi mer eller mindre drev i sidled läng smed kusten utan att närma oss den nämnvärt.
Till slut kom vi så nära ett ankrat lastfartyg att vi kunde väcka deras uppmärksamhet med ett bloss. Efter nio timmars drivande kom sjöbevakningen vid 1-tiden på natten och bogserade oss till Valkom!
Speciellt totalsegern till ära ville jag segla årets GoFR och speciellt lördagens distanssegling. När hela ”Amiralen Dream Team” inte riktigt tände på hela veckoslutsprogrammet, som hade tre banseglingar på söndagen, anmälde jag båten till GoFR och meddelade besättningen att jag seglar på lördagen, med de som ställer upp och låter bli att starta i banseglingarna om inte alla kommer med! (Man kunde inte anmäla sej separat till de båda dagarnas seglingar, så 150e kändes ju rätt dyrt för en dags segling. Men jag tyckte det var värt att fira minnet!) Lördagens fest var väl ingen egentligen intresserad av, och speciellt inte jag, med tanke på banseglingarna följande morgon.
På onsdag fick jag sedan grönt av den sista gasten för hela veckoslutet. Antar att det klena deltagarantalet, som till en början var endast 5 båtar, bidrog till ointresset. Så kom det två till och det såg lite bättre ut. Här skall inflikas att vi redan vunnit ORC 3 klassens ranking (med 1,47p) i och med att Ilmarinen inte skulle ställa upp. Det gjorde ju en start i GoFR egentligen  ”onödig” :-)

DISTANSSEGLINGEN
Vi tog en bra start, efter lite ”bökande” med konkurrenterna för att maka plats åt oss. Kanske någon sekund för sena, men med relativt god fart och det dröjde inte länge innan vi konstaterade att vi har ledningen i fältet och kunde helt fritt välja vår väg på den korta kryssen till kryssbojen.  Vi valde att slå i tid mot den och sedan göra ett kort styrbordsslag när vi var närmare bojen. Vinden var lite ojämn till riktning och styrka, så vi ville inte gå för långt. Lite innan vi skulle slå fick Rödstjärten en god vindpust och var mycket nära oss. De hade gått så långt att de ledigt sträckte till märket. Kanske hade de gått lite för långt t.o.m. Men vi såg en bra pust nära märket och slog i den och kom klart före till märket.

Så var det en hög slör via Husunkivis N märke till Kuggens stens S märke. Efter Husunkivi beslöt vi hissa vår AP spinnaker, efter lite tvekan. Framför oss hade inte alla av ORC1-2 spinnaker och vi hade, till vår förvåning gått klart bättre än samtliga egna konkurrenter. Ett misslyckat spinnakerförsök kunde förstöra den fördelen. Men vi hissade den och trots att det inte blev en speciellt lång bit vi gick med blåsan, drog vi upp en ännu större lucka. De flesta andra hade väl också hissat, men ”Amiralen Dream Team” hade välgjort ett gott arbete igen. Med Jokke som sailing master är jag mycket mera fokuserad på styrandet än när jag själ gör alla beslut, och vet inte alltid vad som händer bakom min rygg!

Så följde en nästan kryssbog till Mjölö pennor. Vi fortsatte att lämna konkurrenterna, varav åtminstone Low och Rödstjärten borde ha längre vattenlinje än vi.

Så blev det läns till Hramtsow under vilken vi väl ytterligare ökade försprånget till Rödstjärten, som då ännu var tvåa i fältet. Low var säkert följande efter dem. Vi tog alltid tid till de närmast bakom oss, men speciellt till klassens minsta båt, Merinna (Elan 31, gph 690,1). Mot den utvecklade sej tidsskillnaden också tillfredsställande. Vi skulle troligen måsta vara c 12 minuter före dem i mål. (12 knops medelvind). Vågorna växte lite ju längre ut vi kom och jag lyckades kanske balansera båten hyfsat och fick därmed  spinnaker att dra bättre i dem och kanske det var förklaringen till att bl.a. Rödstjärten blev? I LYS är de ju alltid klart snabbare än vi! Nå en orsak är ju att vår länsspinnaker i ORC är större än den vi använder i LYS! Men sedan undrar jag nog om konkurrenterna möjligen har glömt att putsa bottnen? Jag hade nyligen borstat mitt med en borste som jag håller på att designa för ändamålet!


 
Hyvin menee mutta menköön!

Frida har zoomat in konkurrenterna. Fr.v. (Merinna utanför bilden) Elysia, "Rödstjärten", Low  och Xelina.Här är alla med,  lite mindre in zoomade! Fr.v. Rödstjärten, Merimnna,  Elysia, Low och Xelina. Den lilla vita pricken mellan Merinna och Elysia är H-båten Hertta Ässä, enda deltagaren i lilla LYSklassen!

Så hade vi en drygt 5 Nm fin kryss till Vuosaari1. För babords halsar hade man sjön störande mycket emot, medan det var bättre för styrbod. Nu hade vi ett så bra försprång till klassens två snabbaste bårar enl. gph, som ju borde vra före oss i mål, att vi helt koncentrerade oss på att fjärrbevaka Merinna och där lyckades vi bra, men missade ett större skift mot de två närmaste, av vilka Low nu var tvåa. Men vi hann ännu öka på avståndet till dem, till ungefär det ursprungliga, innan kryssen var slut.

Här är vi redan forbid Mjölö pennor (Peninkarit) och längst t.h. skymtar spinnakrarna på Low och Rödstjärten over klackarna!

Återstod bara att spinnaker köra till målet i sundet vid Merenkävijät. Där tog vi i lugn och ro ner seglen och packade bort dem och puttrade sedan sakta mot HSK och Blue Peter, medan vi kollade klockan och kunde konstatera att segern troligen var vår.

På Blue Peter bjöd sedan rederiet på ”jubileumsmiddag” med målgångsölen för dagens segling. Vi kunde ju inte skåla för segern i den seglingen så det blev för Lill Scampin Scampelills (L 248) totalseger, ett år då två i dagens besättning inte ens var födda!
 

Seglingen var ju ett nöje i det vackra vädret och med laber bris och klanderfria arrangemang inklusive lyckad bana. Personligen tycker jag dock att GoFR borde vara längre. (Originalet kunde gå över två nätter!) Kanske inte en nattsegling intresserar dagens seglare, men en heldagssegling, med olika långa banor för de olika klasserna, som nu var fallet skulle intressera åtminstone mej! Om man sedan skall ha LYS med som nu (4 båtar) är en svårare fråga. En del ORC båtar frestas kanske att starta i LYS, men det blir konkurrans om besättning också! Att båda är rankingtävlingar som det felaktigt stod i Inbjudan, motsätter jag mej skarpt och det är också ProSailor LYS Rankingens anda att så inte får vara!

 

(6-9)  HENRI LLOYD - ILMARINEN 1a, FINNFUN 2a (-3.19).
FRIDA, NIKU o JOKKE

Denna gång står Jokke af Troy för merparten av referatet. stort tack för det! (blå text) Mina kommentarer i svart!

Tuuli onnettoman kevyttä ennen lähtöä, onko nopeutemme edes solmua.
Vinden var nog för svag för en vettig start.
Men har man tidsbegränsning för tävlingen, vilket ju är förkastligt för segling enligt respitregler, och har en Starbåts grupp som väntar på att startas, finns det väl inget alternativ!
Tulemme melkein linjan jatkeelta kohti lähtövenettä.
Aluksi muutama veneenmitta alle ja lopulta suoraan kohti, jotta ehdimme ajoissa. Nautin’nolla menee kovaa koneella saatua vauhtia alapuolelta ohi.
(Struket ett påstående som visat sej vara felaktigt rykte. Beklagar beskyllningen!)
Ilmarinen lähestyy venettä kryssikulmaa, Xelina ja varsinkin S-tronic ovat auttamattomasti myöhässä. Näyttää siltä, että Ilmarinen joutuu laskemaan eikä pysty sulkemaan lähtöveneen vierusta ja me pääsemme todella hienosti lähtöön. Mutta tässä tulee arviovirhe ja tilaa ei jää tarpeeksi ja teemme 360 astetta viime hetkellä. Vauhti menetetään kokonaan ja pääsemme lähtölinjan ohi vasta 6 minuuttia lähdön jälkeen.
Kaikkien luokkien veneet ovat lähes paikallaan, mutta 1- ja 2-luokkien veneet kuitenkin päässeet jo melko kauas. Ilmarinen karkaa aika pahasti, mutta menee jostain syystä Pihlajasaaren itärantaa pitkin etelään melkein poispäin radan suunnasta. Me löydämme tuulta Pihjajasaaren pohjoisrannasta ja pääsemme luokkamme toiseksi. Saamme myös Pallea kiinni ja pysymme Vincan (X-99, LYS 1,25, i LYS som startat 10 minuter efter oss) vauhdissa.
Ilmarinen on yksi eteläisimmistä veneistä ja liikkuu pitkän aikaa meitä huonommin, samoin kaukana pohjoisessa oleva Nornan.
Husukiveä lähestytteäessä kaakossa näkyy laaja tuulialue, jolloin veneet lähtevät liikkeelle. Välillä näyttää, että olisimme jo Ilmarisen edellä, mutta lopulta sekin saa hyvän vauhdin ja edelleen n. minuutin edellä. Jääpoijulle tultaessa vasen laita vetää paljon paremmin ja ohitamme muutaman isomman luokan veneen. Tästä Harmajalle on hiukan avoin strekki. Ilmarinen ja muutama isomman luokan vene ajaa kryssikulmaa yli merkin ja me hiukan löysillä skuuteilla parempaa vauhtia heidän alta kohti Harmajaa. Ennen Harmajaa tuuli kääntyy vastaan ja Ilmarinen on korkeutensa takia vielä pari veneenmittaa meidän edellä. Päätämme jo tehdä vendan hyvissä ajoin ennen Harmajaa, jotta emme jää Ilmarisen armoille, jos se heittää päälle. Ilmarinen kuitenkin heittää pois ja me jatkamme niin pitkälle kuin uskallamme. Muutamassa sadassa metrissä ohitamme Ilmarisen ja saamme minuutin kaulankin paremman tuulen ja shiftin ansiosta. Hiukan edellä ollut Relax kääntyy heti kun pääsee Harmajan yli. Me jatkamme muutaman veneenmitan ja pääsemme selvästi parempaan tuuleen ja suoraan Ilmarisen eteen. Ohitamme pian Relaxin, joka jää myöhemmin myös Ilmarisen ja Xilian taakse. Pääsemme lopulta suoraan reunamerkille, mutta styyralla tulee kaukaa kovaa vauhtia ensin Vinca ja sitten Ithaca, jota joudumme väistämään. Laskemme reilusti ja juuri kun olemme perän kohdalla se päättää tehdä venda, vaikka yksi sen omista gasteista huutaa, että nyt ei saa kääntyä, kun me väistämme perän kautta. Onneksi kolarilta vältytään, mutta lisäväistössä menee vauhti ja Ithaca jyrää yli, joten merkille pääsy on vaikeaa. Pääsemme kuitenkin ja spinnunnostossa karkaamme Ithacalta, joka sitten myöhemmin yrittää puoliväkisin yläpuolelta ohi siinä onnistumatta ja menee alapuolelta ohi. Lenssillä Ilmarinen jää selvästi ja saamme edellä olevaa Mademe Blåta (First 40.7) kiinni ja pysymme helposti Mimin edellä.
Laiva tulee pahannäköisesti Helsingistä Ytterskärin kohdalla, mutta AISin avulla näemme sen menevän lähes 0,2 M päästä, joten emme muuta kurssia. Lopussa kulma on varsin tiukka spinnulle, mutta pääsemme Rysäkarin merkille saakka sillä lähes kolme minuuttia Ilmarista ennen ja aivan Mademe Blån ja Vincan perässä.
Kytölle on taas hiukan aukinaista strekkiä ja Mademe Blå yrittää piinaamalla Vincan ohi samalla meitä häiriten. Lopulta päätämme laskea alapuolelle ja pääsemme parempaan vauhtiin. Mimi lähestyy takaa ja Ilmarinen jää lisää. Lopulta puolivälissä strekkiä Mademe Blå luovuttaa ja laskee Vincan alle mennen hurjalla vauhtierolla ohi siitä. Kytötä lähestettäessä Mimi alkaa mennä kovempaa ja pääsee yläpuolellemme. Samalla Ilmarinen alkaa saada hurjaa vauhtia kiinni. Ajamme Kytökäringin rannan lähempää kuin Mimi ja myös vauhtimme on parempi kryssillä. Kuitenkin Ilmarinen saa hurjaa vauhtia kiinni ja on alle minuutin päässä jääpoijulla. Loppumatka menee lenssispinnulla. Mimi pysyy takana ja Ilmarinen jää tasaisesti, mutta liian vähän. Vincan ohitamme ennen Melkkiä. Lenssispinnu toimii hyvin, vaikka kulma on varsin tiukka. Melkillä käännymme mahdollisimman nopeasti lenssille ja pian jiippaammekin. Aivan perässä ollut Vinca leikkaa enemmän ja jää selvästi. Ilmarinen vaikuttaa olevan paremmassa tuulessa ja saa loppulenssillä kiiinni, vaikka leikkaakin enemmän.
Ilmarinen voittaa selvästi. Kisa ratkesi siihen, että se sai jo kerran saadun eron kiinni Kytön kohdalla. Miksi näin kävi jäi mysteeriksi. Toisaalta ohitimme useita 10-20 minuuttia aikaisemmin lähteneitä nopeampia veneitä kuten Relax, Xilia, Mimi ja Nornan.
Kan man beskriva det bättre?
Vi höll på i 6h 16m och gick i mål knappa 2 minuter före Ilmarinen och förlorade med 3:19! Den obligatoriska målgångsölen avnjöts med en bit mat på Blue Peter! Efter det var Amiralen helt slut och tacksam för att Niku körde hem honom. 

Resultat

BOW “LÅNGA RACET”
Arrangörerna har ett fint trackingsystem med vilket man kan följa tävlingarna väldigt bra!
Man har funderat över båtarnas tidvis underliga kurser och bland annat att först Xilia II och sdan Katarina II har avbrutit. Leif af Xilia berättade att de hamnade i en åskby och skulle ta in ett rev och då skörade de storseglet. Det var dumt att börja reva anser han nu. Byn var såpas kort att det bra hade gått att rida ut den.
Åskmolnen har säkert varit flera. Så underliga har båtarnas kurser tidvis varit! När detta skrivs har de seglats över halva tävlingen!
I klass 1 är Mare Bos etta före Normet (i klungan), På sladden hittar man bl.a. Nissan Airport och Blue Café.
I klass 2 Leder Xantippa flocken före My-Car. Ramdata är 4e och Audi Gekko på delad 5e plats! Bianco hade tydlit något problem nyligen, men fortsäytter nu normalt.
I klass 3 har Jazz en klar ledning före andra ester. Ilmarinen är bäst av de våra, just nu före Nauti n´ Nolla Low och ”Rösdtjärten” före Vesikaar som är sist! Detta är alltså inte placeringar i korrigerad tid!

HTR - "BERÖVADES"  SEGERN I MÖRKRET!
FRIDA, HENKKA, NIKU o GIGGEN
Vinden var någonting kring V och något starkare än de 7 m/s som jag sett som utlovat!
Förra årets startlinje var gräsligt åt helvete! I år var den bara felaktigt lagd! Det var säkert alldeles omöjligt att komma upp till S-märket från linjens östra ända. Så vi som en av de minsta båtarna i ORC 1-3, totalt 23 st, som startade tillsammans, såg ingen annan möjlighet än att starta i västra ändan. Planen var att ligga och lurpassa bakom de första båtarna och försöka starta fria efter dem. Men vi hittade en ledig plats bakom Blue Café, som enligt vår uppfattning startade klart för tidigt. Återkallelse signalerna (flaggan och ljudsignalen) kom omedelbart! Men ingen återvände så vitt vi kunde se! När de första preliminära resultaten kom, hade ”Rödstjärten” och Nauti n’ Nolla i vår klass SCP (strafftid för tjuvstart). Också två i tvåan hade den betäckningen om jag inte mins fel. Däremot såg jag aldrig preliminära resultat för klass ett.
Vi blev lite störda av Blue Café och om jag mins rätt körde ännu någon större båt förbi oss i lovart före första märket, men vi var bland de första där. Före oss hade vi Blue Café, Relax, Rödstjärten och några andra! Så vi var rätt nöjda. Spinnake till Trutkobbens S-boj där vi var samtidigt med Rödstjärten (på vår insida) och just efter klass ettbåten Gwaihir (Elan 350 RP), som genast tog en högre kurs än nödvändigt och därmed tog hand om Rödstjärten, medan vi fällde ner. Efter det var klubbkompisen bakom oss hela resten av tävlingen. Elanen gick givetvis snabbare än vi på den öppna sträckbogen till Helsinki kassun. Före märket lyckades också Xilia II (X-34 i klass 2) få innerposition på oss. Slarvigt av oss! Jag upptäckte den för sent för att kunna göra någonting!
Straffet blev att vi inte kunde ta full krysshöjd, utan måste gå lägre för att få fart att hållas fri från dem. Man sträckte nästan till märket då så att bli tvungen att slå hade varit helt bortkastat. Länge fick vi kämpa innan vi fick någorlunda fart och aningen lämna dem. Då kunde jag ha tagit full krysshöjd och säkert lagt oss framför dem. Det borde vi normalt ha klarat i denna vindstyrka, som nu var t.o.m. uppe i 20 knop. Men vinden hade vridit med en aning och det kändes meningslöst att gå på full krysshöjd. Det tror jag att Xilia II gjorde en stund, förde hade sökt sej upp ett stycke. Kanske såg de Panasonic, 45 fotaren från Business LYS, komma och lyckades peta upp sej tillräckligt för att Hannu skulle gå i lä om dem. Jag blev allt försent varse om den faran och vi blev överkörda, samtidigt som en Fg 43 gick förbi i lä och innan vi kommit ur Hannus ”pissvind” tog 43an höjd framför oss och gav en massa spillvind den också! Och Hangöborna var i jämnbredd med oss, men rätt mycket högre uppe. Igen slarvigt av oss! Jag ursäktar mej med att föret var så svårt att det krävde min fulla koncentration på styrandet! Och det gav utdelning i form av att vi körde fast Gwaihir och kom jämsides med den, när sedan vinden vred ytterligare med och ”stryklodet” började gå aningen bättre, men i stället för att gå rakt på märket, som nu syntes klart framför oss, tog de höjd.


Långt innan vi var vid Aegnas prick där man skulle rapportera till målfartyget, hör vi Ilmarinen göra det! Pauli berättade senare att de hade gått den nordligare rutten med god fart hela tiden! Detta är nackdelen med mörkersegling, när inte trackers, såsom AIS, används. Vi hade vår AIS på hela tiden, så vem som helst kunde t.ex. med en mobiltelefon följa oss och inte bara se var vi var utan också vår kurs och fart! Om någon gjorde det vet jag inte, men vi var enda båt i vår klass som hade en AIS, eller hade den på!
Till råga på allt fick vi sedan kryss alldeles före målet, dit vi kom 14 minuter efter Ilmarinen och förlorade med nästan 11 minuter!
Trea blev Tiare, efter att arrangörerna först gav dem DNC, trots att de t.o.m. rapporterat vid Aegna och fyra var Estniska Jazz (First 34,7).
Alla som hade SCP i de preliminära resultaten fick straffet förlåtet av någon underlig orsak! Såg aldrig några preliminära resultat för ORC1! Något verkar nog ännu vara fel med Blue Cafés tid? Men någon markering för tjuvstart finns inte i protokollet! Men var de inte också de för tidiga så är jag Kalle Anka!


 
Pekka Rapeli från Imppu B med sitt 3e pris I LYS 1. Vår Ros Frida med sin ros!

 Det ryms ganska många damer på c 170 båtar och alla närvarande fick en ros!

 (8.6) AMIRALENS SISTA HOGLANDRACE !?
        FRIDA, NIKU, JOKKE o HENKKA

 
Väderutsikterna enl. Amiralens favoritkälla var följande:
Start i 3 m/s VSV (blev delvis svagare och kryss i till riktningen varierande. Senare c, sw) Vid midnatt skulle vi ha 4m/s W, (blev t.o.m, nästan 0-3 m/s c SW, dimma). 09 skulle det vara 1 m/s från S. (nå styrkan var väl ganska rätt men riktningen hade då en längre tid varierat otroligt mycket. Sikten fortarande dålig) På vägen mot Hogland skulle det varac SW2-4 m/s och vid 15-tiden skulle vinden börja öka till 10 m/s från W-SW och börja avta efter 21. (Det skedde lite tidigare och var väl just 10 m/s som mest, På vhf hade man varnat för 11 m/s, och kanske vi fick någon kort pust i den styrkan?).Vid midnatt skulle det ännu blåsa 5 m/s, men sedan skulle vinden vrida till S och senare till SO. (Den vred till c S, men ur vår synpunkt för sent. Vi var redan förbi Kalbåda grund då! Och från Hramtsow In till målet hade vi platt läns. Efter det vred vinden mot S-SW och ökade! Här missade värkligheten spådomen totalt! Tyvärr!)

STARTEN I OSTADIG LÄTT VIND
Vi startade som tredje klass och kunde följa med LYS 3 och klass First 31,7 och deras problem i den lätta vinden med sina hål och variationer i riktning. Vi chansade på start vid yttre bojen, som i ett skede verkade fördelaktigast. Helt så tror jag inte att det var, men vi hade bra fart jämfört med bl.a. ”Rödstjärten” (på finska Leppälintu, en vacker fågel, som vi föredrar att kalla den i st.f. det reklamnamn båten ärvt av förra innehavaren. Troligen utan reklampengar?
J ). När vi tvingades slå för land, kunde vi ändå inte gå före klubbkompisarna och slog dem i spegelvind och de slog bort.
Så var vi av med dem, visade det sej snart, och vi tog oss an Ilmarinen (Dufour 34), som vi upplevde som vårt största hot, väl medvetna om att de mätetalsmässigt minsta, Minnamari (Antilla 36) och Tiare (MP 34) kunde göra livet surt för oss, inte minst p.g.a. vädrets makter. De fick ju komma långt över 1 timme efter oss i mål och kunde ändå vinna oss.
Ilmarinen hängde sedan någorlunda med en lång stund medan vi i klassledning plockade den ena efter den andra av de före oss startande. Inget dramatiskt i det för de snabbaste LYS-båtarna hade ju LYS 1,20 mot vårt 1,23, medan First 31,7 har 1,18. Men vi gjorde det väl ”onödigt tidigt”! Att ta fast ett försprång på 20 minuter till LYS 1,20 borde ta dryga 13 timmar. 

ÖVERLÄGSEN ETTA VID HRAMTSOW
Men vi hade igen förvånansvärt bra fart i den lätta vinden och gjorde mestadels rätta vägval och vid Hramtsow var vi redan i klar ledning på vår bana.
Vi såg inte ens vem i vår klass som var två. Där var så många andra båtar mellan oss! Tror det var Ilmarinen före Rödstjärten? Dimman slöt dem sedan småningom i sitt sköte och den enda referens vi hade till dem där bakom var en Inferno 31 som också hade AIS. Nu hade vi det otacksamma läget att det bara var att vänta på en starkare vind och hoppas på att vi skulle få den före förföljarna. Sådant tar på nerverna och läget fortgick ända till Kotka port. Vid Kalbådagrund hade de närmaste skakat av sej slöjan och tagit ordentligt in på oss. Vi kunde urskilja klubbkompisen som den första på deras logo i spinnakern. Två i klungan var Ilmarinen.
Vi kom med knapp nöd förbi kassunfyren efter att ha tagit ner spinnakern och fick lite bättre vind, medan konkurrenterna fick problem där och blev igen efter, men också de kom bättre förbi märket än de bakomvarande. Så fortsatte kampen för att hitta vindpustar. De kom än härifrån och än därifrån och det var spinnacker upp och spinnacker ner och gippar däremellan.
På AISen kunde vi konstatera att de större båtarna, som kommit via Helsinki kassun, fastnade före Kalbådan och i den gruppen ingick också Minnamari, som vi endast kunde känna igen på deras kännspaka spinnaker i tricolorens färger. Den blåsan kommer jag ihåg från Comfortina tiden! Tur för Tapsa att han kappseglar så sällan nuförtiden. Annars skulle det seglet vara helt slut nu!

HISTORISKT
I något skede stadgade sej sedan vinden och Amiralen tog sej en frivakt nästan till Kotka port. Här kan jag inte låta bli att nämna att jag många gånger (säkert inte alla) vaknade till att Jokke, Frida och Niku jppade eller bytte spinnacker och tyckte att det verkade gå så bra att jag inte brydde mej om att stiga upp och kolla läget. Någonting jag tidigare alltid brukat göra. Lite historieskrivning alltså!
En knapp timme före Kotka port steg jag sedan upp och beordrade matlagning, som alla utom jag han äta innan rundningen. Vi bytte också till vår AP spinnaker just innan rundningen. Amiralen fick sedan sin mat och tog därefter en vilopaus igen tills vi kom till den f.d. finska ön, som borde återfås å det snaraste. Men det lär inte ske. En viss president lär ha en 2 vånings villa där. (Källa: en anonym rysse på en Sverigefärja!)
Vinden hade nu friskat till sej och var som vanligt hårdast på lä sida om den höga ön och det var ett hårt jobb att klara av vindpustarna, som kom regelbundet oregelbundet. I början såg vi i lä om oss en stor blå båt utan spinnacker, som verkade broacha upp mot en båt med spinnaker. Vi trodde t.o.m. att det skedde kontakt mellan dem, men det är jag inte säker på. Vi hade då redan tagit ner vår blåsa.
På andra sidan ön var det sedan lite jämnare vind och kaske lite lättare också. Tog rätt snart frivakt för att orka kryssa hemåt i den friska vinden. Det var ju där vi måste slå till!
Medan Minnamari ledde på båda ställena var vi bara 4a vid utfarten till Hogland och 2a på hemvägen, men ännu klart efter Minnamari. I seglad tid dock c 50 minuter före, vet vi nu efteråt!

SLUTSPURTEN
Vi hade Audi Gekko just bakom oss vid rundningen och den fick lite fortare än vi det rätta trimmet och tog därför i början bättre höjd, men sedan gick vi förvånansvärt lika jämfört med 38 fotaren. Deras fart var endast obetydligt bättre än vår! Men sedan lossnade deras genua från däcket och revs helt ut ur profilen. Men otroligt fort fick de upp sin fock och vi gick väl knapt akter om dem när vi slog utåt från den inre territorialgränsen, som inte fick överskridas!
 Lite senare var det vår tur! Vi skulle sträcka fockfallet och gav tydligen för lite ut i skotet, för efter en stund brast fallet ungefär vid topptrissan. Tyvärr hade vi varit lata och inte bytt till vår H1a och därmed till fall 2 som är av större dimension. Ice focken som var uppe har jag tänkt att skall bli vår MH1a när den nya L1 Ice kommer (snart?). Så det försvarar jag mej med! Lite omskärning har jag planerat för den och det är möjligt att det blir lite mera nu efter detta. Underliket verkar att ha fått lite stryk på denna kryss? Nå det klarnar i morgon onsdag!
Men nog borde vi ju ha bytt försegel! Fast om H1 hade varit bättre, så skulle Hannu ha förnedrats?
J
Det som hade varit skillnaden är att vi hade gått aningen högre än nu? Men man måste betänka att ett segelbyte, hur professionellt det än görs, alltid gör att man förlorar i fart och lite i höjd. Bara det att ha c 100 kg på fören är en bra broms i sjögång!
Vi hade den taktiken att vi gick västerut med kortare slag ut från gränslinjen och på slutet lite längre ut i hopp om att vridet mot S äntligen skulle komma. Samma taktik hade Minnamari haft, berättade Tapsa efteråt i ett mejl. Att vi gick bra torde det inte råda någon tvekan om. Den sista av våra konkurrenter som vi kunde känna igen var klubbkompisen med den röda baken, när solen lyste på dem. Men snart tappade vi bort också dem och hade endast några stora båtar då och då i närheten. Bianco (First 35) i klass ORC 2, kommer jag ihåg att pojkarna kände igen och några andra. Igen speciellt bra draghjälp erbjöds alltså. Gekko gick delvis i otakt med våra slag och vi tappade närkontakten när vårt fall gick av, trots att det gick snabbt att byta fall, men 2 man för om masten, med focken nere... Gekkon hade också bytt tillbaka till sin genua, vilket förundrade oss lite, men när vinden småningom avtog var det säkert rätt segel.
Nå vridet kom väl först närmare Kalbådagrund. Hade kryssat i åtskilliga timmar, nästan 30 Nm i den friska vinden. Det gick väl närmast med ryggmärgen, men när vinden mojnade orkade jag inte mera koncentrera mej och vår ”fartexpert” Jokke fick ta över.

ARRANGÖRS KOLL
Lite före fyren kom sedan arrangörerna med videokamera och en mycket stark lampa och ställde några frågor till en ”yrvaken” och helt oförberedd skeppare. Det finns några olika sådana videostumparav oss och många andra på YouTube på
www.suursaarirace.fi !
Nu hoppas vi på att vi skall få rapporteringstiderna från Kalbådan så att vi kan få en koll på hur vi har kryssat. Tapsa säger att de kryssade förbi Rödstjärten, som i sin tur var frustrerade av sin dåliga kryssfart, 5,5 kts med revad stor. Vi hade ju c 6,5 kts i medeltal!

Minnamari fick vindvridet redan klart före Kalbådan, samtidigt som vinden började avta, och de kom mycket nära fyren. Här lär de också ha fått fast och gått om Rödstjärten.

ÄNTLIGEN MOT MÅL
Vi rundade fyren någon gång c 1:30 och till vår lättnad hade vinden vridit såpas mycket att vi kunde gå på Hramtsow och ungefär halvvägs dit kunde vi hissa vår AP.

Mot Hramtsow. Fr v Henkka, Jockke och frida.

Då kunde vi skymta två båtar bakom oss i diset. Båda verkade ha mörka segel, så vi antog att det var Rödstjärten och någon annan, men senare framgick det att det var Ilmarinen (mörk fock) och LOW.En stunds spänningsmoment gav detta lastfartydåg på väg in till Nordsjö, men med AISens hjälp kunde vi rätt snabbt konstatera att vi inte skulle köras over av dem.


Minnamari hade liknande förhållanden som vi och gick med genuan till c halva sträckan där de hissade spinnacker. Rödstjärten hade hissat redan vid Kalbådan och fallit ner, men när vinden vred hade de kommit upp till Hramtsow före Minnamari. Ett bra drag tydligen, fast nog skall de ju vara snabbare än Antilla 36an!!
Från Hramtsow hade vi sedan i det närmaste platt läns i småningom sakta ökande vind till målet. Enda spänningsmomentet här var om Gekkon, som kom från Helsinki kassun, skulle hinna fast oss före målet och om någon hade gått i mål redan tidigare.
Minnamari hade ökande vind genast från Hramtsow och Tapsa tippar att tävlingen avgjordes där när de kom in med regnfrontens starkare vind. De hade också vinden lite från sidan till Melkö, medan vi ju hade helt platt läns efter att ha Jipat efter Hramtsow och skar sedan först lite efter Melköbojen innan vi jipade och gick på platt läns till målet. Minnamari hade så mycket sidavind efter bojen att de inte kunde bära spinnakern. Den hissades först på målrakan.

LINE HONORS ”OVERALL”
Vi fick nöjet att komma först av alla i mål, något som jag nu inte noterar som annat än en kuriositet eller en litet uppiggande händelse! Och konstaterade att ”Med detta är det bra att avsluta kapitlet Hogland Race”! Då visste vi inte ännu hur vi skulle sluta i resultaten, utom att Ilmarinen var slagen.

MELKÖRAPPORTERINGEN
Sista rapporteringstället som gjordes med VHF var ”när Melkö är i öster”! Sådana mellantider ges ut officiellt!  Helt värdelösa tider! Det fanns ju bojen vid Melkö!

ASARNA INTE PÅ VÅR SIDA OCH OCKSÅ TI SVEK OSS!
Minnamari seglade sträckan Melkö - mål 3:13 snabbare än vi, men de har rapporterat tidigare medan vi gjorde det vid bojen. Detta kunde vi konstatera när Jokke och jag körde till Amiralshamnen.
Så blev det totalt bleke, men konkurrenten var i mål just före det!
Klassens minsta båt enl. mätetalet vann alltså!

TAPSA MED BESÄTTNING GRATULERAS TILL  FÖRSTA SEGERN I TÄVLINGEN!
Ingen tvekan om att de seglat bra! Det är lättare än ni tror att glädjas med honom! Vi var ju dessutom först i väskan och det anser Teddy att är viktigast
J !
Men lite kniper det i hjärtat! Jag har aldrig haft så bra besättning i Hogland Race, så de kunde ju ha vari värda segern också! Jag har ju av den varan så det räcker!

Farväl Hogland Race!
Amiralen


EFTERSNACK:

* Jokke konstaterade att han nu har lärt sej hur man trimmar focken i hart väder! Det är nackdelen med att ha konkurrenter i besättningen! :-)

* Efteråt har jag förstått att den sista biten av kryssen till Kalbådan bestod av att vinden vred av och an och gjorde kryssandet svårt. Minnamari kom ju på ett långt slag nästan upp till market när vinden vridit. Kanske avgörande skedde redan där?
 

* PRIS FÖR FÖRSTA BÅT I MÅL?! Jag borde ju ha kommit ihåg hur jag under åren förundrat mej över tanken att första båt i mål tilldelas stora vandringspris. Har aldrig förstått att det är en prestation! Det är ju närmast frågan om att skaffa en snabbare båt än konkurrenterna. Money talks, till stor del!

Så jag togs helt "på säng"! (Tur att jag ännu kom ihåg hur banan går!)  Att vi var snabbast på lilla banan förklaras ju deis av att det inte fanns många båtar som förväntades vara snabbare än vi på den banan! I vår klass Rödstjärten, Elysia, LOW och gränsfall Nauti n’ Nolla och Ilmarinen. Att vi sedan kom före de som seglade de längre banorna  kan väl tillskriva vår otroliga skicklighet att på
utvägen ta oss förbi Kallbådan och ordna så att de stora båtarna stannade i timmar  på andra sidan fyren (såg det på AIS!), medan vi ”drev” österut. Ja nog är vi bra? Eller???  J
Att ett liknande pris för långa banan går till en båt, som med toppseglare blir sist i korrigerad tid i sin klass, visar det bisarra i saken. Visserligen ligger problemet här kanske i gammal utrustning och kanske fel LYS-tal? Men om man ytterligare betänker att man inte ser någon skillnad mellan en- och flerskrovsbåtar gör en ju ytterligare betänksam. (De senaste 10 åren har första båt i mål varit en flerskrovsbåt. I år avbröt den!)

SEDAN HAR VI DE OLIKA BANLÄNGDERNA! I ÅR TRE OLIKA LÅNGA BANOR!
Men lilla FinnFUN går nu till historien med sitt namn på byttan! Inte alla småbåtar unnat!

* Också andra än jag verkar värdera kvällsseglingarna högt. Ilmarinen (KLV tiistis) och Gekko (KoPus tiistis) hade ingen representant på prisutdelningen. Uppgifterna baserade spontana kommentarer från de närvarande! ESF har förstånd att ha onsdagsseglingar.
J
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

* På skepparmötet uppmanades alla som har AIS att ha den på! Nå, muntliga direktiv gäller ju inte, men vi tog "risken" att som enda i klassen ha den på. Nu kan det ju ha funnits sådana som med en dator, eller t.o.m. telefon har kunnat kola hur vi vi och andra rört oss! Denna gång tror jag ingen hade nytta av det.
Men jag vet om flere som hemma suttit och följt med oss. Men glädjen kan ju inte ha varit stor eftersom ingen annan i vår klass hade AIS (på)!
Nu när man inte mera bryr sej om att sätta ut mellanrapporterna på nätet så är det ju totalt omöjligt att följa med tävlingen om inte AIS eller motsvarande finns!
Tycker AIS borde vara obligatorisk i ORC! Det lär den vara i ÅF (GR).

SEGRARNA!Tapsa tv. med besättning!

Frida, Jokke, Henkka och Amiralen njöt av Line Honor middagen! Niku var på arbetsresa, Vi fick ett större pris än Minnamari, så vi måste ju ha varit batter än de!? Eller hur resonerar arrangörerna? :-)

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

(1.6) WB BANSEGLINGAR 
      FRIDA, NIKU, HENKKA o JOKKE.

I de två första starterna startade vi bra och seglade i det närmaste felfritt och ledde fleeten hela vägen till mål, lekande lätt, i lätt överlägsen stil.  Ingen var väl mer förvånad än vi själva över vår goda lättvindsfart! Enligt våra uppskattningar borde vi ha vunnit båda starterna. (Det bekräftades sedan när de korrigerade resultaten kom lite före 21!)

FINA BILDER AV SAILPIX.FI:Två starter som detta gjorde livet lätt för oss, när dessutom boatspeeden var på top! Mörka seglen är "Rödstjärten", t.v. Nautin n' Nolla och i mitten Elysia. Var de tre övriga är komme jag inte ihåg.


Fullständig koncentration i första seglingen!

Tillfälligt behärskat kaos i andra seglingen!

I den tredje starten gick det inte lika bra och vi gjorde många små fel och kom aldrig upp i ledningen, som väl mer eller mindre från start till mål innehades av ”Rödstjärten”, med Weber Brothers & Co. Att det skulle bli svårare att klara sej i den delseglingen kunde man ana sej till genom att studera de före oss startandes första kryss (ORC1/IRC, ORC2 och X-99:orna). Vindarna verkade vara ojämna till riktning och styrka!
En manöver gick ändå perfekt. Till rundningen till andra kryssen kom vi med klubbkompisen Xelina med klar rätt till plats. Höll ett klart avstånd till konkurrenten och med oklanderlig segelmanöver, samtidigt som jag styrde i en mjuk båge runt X-332an, som själv gjorde en skarp sväng runt bojen och förlorade lite fart av det. På ett ögonblick fick vi dem i spegelvind och kunde starta jakten efter Rödstjärten och LOW! Men nu räckte inte vår fart till, men på länsen, som egentligen var spinnakerslör tog vi LOW.

Vår serie blev alltså 1, 1, 2. Merinna blev klar tvåa med 2, 2, 1. Hon vann trots en krock med Xelina, som hon erkände sig skyldig till och gjorde 3600!
ESF tog också 3e platsen genom Weber Brothers serie på 3, 3, 3!

 

 Hoppas det inte blir en vana att gudsönerna rövar line honors av Amiralen. För att nu inte tala om värre "olyckor"!

EFTERSNACK:

Varför är de såhär spralliga, mina gastar?

'
*
*
*

(18.5) EVEN MORE GRAND IN ProSailor RACE!?
        FRIDA, NIKU JOKKE o HENKKA

 

Två segrar på ett veckoslut är väl värt lite flaggning!?

15 s till start och vi visste att det går åt pipan! Ingenting att göra! Till all lycka hade Xelina, snett bakom i lä, dålig fart och vi kunde med bättre fart fälla ner framför dem och vända tillbaka och starta om. Klart sist, medan de andra drog iväg på en kurs som ledde förbi Melkös östra strand. Det var nära spinnakerbog och en del i ORC1 hade försökt med Code 0 eller gennaker liknande segel, men hade gett upp.
Vi drog dock upp vår AP spinnaker just före den röda bojen vid Märaskär och rundade med fart, medan de andra hissade och fällde i lä om den närmaste klungan och körde förbi några. Nästa var klubbkompisen Xelina (X-332), med endast två man ombord, som börjat hissa spinnakern. Vi fällde ytterligare och innan de fått ordning ombord var vi förbi också dem. Nu var vi i jämn bredd med Elysia (Elan 310) som med sin gennaker försökte gå förbi klassens minsta båt, Merinna (Elan 31) i lä. Se bilden nedan tagen av Sailpix!

 
Det kunde ju inte lyckas, så vi fällde lite undan igen för att inte bli störda och snart var de bakom.
Till Trutkobbens S-boj kom Low, Ilmarinen och Nauti n’ Nolla (X-332) i nämnd ordning och började länsen mot Rysskärs S-märke. Väl där var vi i det närmaste fast 332an.
Nästa bog var brant spinnakerbog, eller kanske skulle det inte gå med blåsan? Vår taktik var dock den enda rätta i ett sådant läge. Fortsätta med spinnaker och hålls man inte på kurs så går man lägre och skär sedan vid lämpligt tillfälle upp mot märket med focken. Low och Ilmarinen tog ner spinnakrarna vid rundningen och 332an och vi fortsatte med blåsan. Lite spännande var det ju en stund att se om vi skulle klara av konkurrenten som hamnat lite i lä om oss, men det gick bra och vi tog med god fart fast de två framför. Vi lyckades t.o.m. gå lite högre än de (hade inga planer på att försöka gå förbi i lovart!) och fällde sedan ner när de började höja, några spännande ögonblick senare hade vi lyckats fälla ner framför 332an och söka oss på behörigt håll från de spinnakerlösa och gick upp i ledningen och drog ordentligt ifrån alla tre. Vet inte riktigt vad som hände bakom min rygg men tror att Naut n’ Nolla fastnade under de andra.
Vi kunde runda Rönnkobben med ett skapligt försprång och när klassens minsting, alltid farliga Merinna redan var skapligt långt bakom och också Ilmarinen, inte minst lika farlig, blivit tillräckligt, enligt våra självgjorda scratch sheets, som inte resultaträknaren ville göra. Var det bara att köra på helt fritt. Först lös kryssbog i svag varierande vind under Ådholmen och sedan kryss till Märaskärs röda.
Därifrån fortsatte banan ett varv till. Lite varierande vind och tillfälliga fläckar med mindre vind, gjorde tillvaron tidvis lätt nervös, men i det stora hela var vi väl ohotade ända till målet.
Sista sträckan från Märaskärs röda till målet var det sedan tidvis rätt frisk sidovind och vi lät bli att hissa spinnakern innan vi kunde vara säkra på att klara de röda bojarnas grund E om Melkö. Vi gjorde tidvis över 7 knop, så spinnakern skulle inte hjälpa så väldigt mycket. Vi roade oss i stället med att följa med ”Rödstjärten” (Salona 34 från ESF i ORC2) som hissat sin största spinnaker och inte kunde gå ens nära kursen. De tog ned och kom upp just framför oss och hissade sedan en mindre blåsa. Vi behärskade oss och hissade först i sundet mellan Melkö och Rönnskär, när vi var säkra på att klara de grunda vattnen innanför den sista röda. Klubbkompisen gick nog obehagligt nära det området, men allt gick bra och vi kunde gå imål hack i häl på klubbkompisen med en ordentlig broach, onödigt nära hamnpiren.
Vi var tämligen säkra på att ha vunnit! Men var Merinna eller Ilmarinen 2a kunde vi inte avgöra!4/5 av "Dream Team Finell" (Arbetsnamn?)! Fr.v. Jokke, Niku  Henkka och Amiralen på prisutdelningen. Frida var på brandkårstävling!

RESULTAT: ORC3 1-FinnFUN (Dream team Finell), 2-Merinna, (-2:37)  3-Ilmarinen (-2:46).
ORC1 knep Normet före  Xini Freedom (-2:52) och Nissan Airport (-8:35)
ORC2 tog Audi Gekko före Relax (-1:34) och Bianco (-4:01)

EFTERSNACK: 
ProSailor segern och ett lyckat veckoslut firades sedan med middag på Amiralens favorit kinesiska restaurang.
Ett av besättningens ofta återkommande tema under måltiden var, i olika former och klurigheter, forsök att slippa deltaga i Esbo Hogland Race!
Men WB round the Buoys är det ingen som hittils försöker slingra sej ifrån! :-) 

Före det eller närmare bestämt söndag 25.5 seglar åtminstone Niku och Amiralen ESFs GRAND OPENING. Öppen tävling i LYS utan spinnaker!Tässä
ne pahimmat veijarit!?

(20.5) INGEN GENNAKER:
Hade gjort klart för besättningen att gennakern inte används innan vi tränat med den. Då och då under seglingen och under prisutdelningsmiddagen fick sedan skepparen höra munhuggning som ”nu skulle vi kunna använda gennakern (oberoende om det var möjligt eller ej), men skepparen lämnade den i bilen.”
Faktum är att seglet med fördel hade kunnat användas på målrakan på söndagen! MEN! Ingen kan garantera att peket hade hållit i den rätt friska vinden! Faktum är att jag tvivlar på det innan det testats ordentligt!
Hade vi använt den och den hade svikit, kunde segern ha flugit sin väg och då skulle man fått höra om det felet hela sommaren!?
Skepparen gör tydligen alltid fel !?

 

 


Vi närmar oss Tallinna Madal efter en sträckbog från Helsinki kassun. Långtråkigt och obekvämt för besättningen, som klagade over att kroppen domnar mm.Fr.v. Niku, Henkka och Amiralen. Giggens rygg skymtar längst tillvänster!

 
Nog såg man ju båtar bakom oss. men inte var det lätt att urskila sina konkurrenter!

Och det gav utdelning i form av att vi körde fast Gwaihir och kom jämsides med den. Sedan vred vinden  ytterligare med och ”stryklodet” började gå aningen bättre. Men i stället för att gå rakt på märket, som nu syntes klart framför oss, tog de höjd. Också Xilia gick nu klart bättre än vi och rakt mot märket, dit också vi styrde. Elanen passerade vi, men sedan när den styrde mot märket hade vi ingen chans och de rundade just före oss till spinnakerslören mot Nygrunds boj.

 
Gwaihir I solnedgången lite före Tallinna Madal.
Våra konkurrenter då? Besättningen trodde sej kunna känna igen endast Rödstjärten och Ilmarinen.
Vid Nygrund hade vi uppskattningsvis 5 minuters försprång till de första i klungan bakom oss. Det var nu rätt mörkt med åskmoln i S o W, så vi kunde inte identifiera någon. Beslöt att som väl alla framför oss, gå mot S i början av kryssen. Det trodde jag alla bakom oss också gjorde, men efteråt har jag förstått att man sett att en slagit genast vid bojen och ”gått fort”! I ett skede tyckte jag att klungan bakom oss kommit lite närmare! Vi hade problem med att hålla en jämn fart med sjön rakt framifrån och en orolig mätare som visar vindvinkeln. Tillslut blev nog båtarna bakom oss klar efter oss, trots att vi en kort stund hamnade i något vindhål och hade problem att ens komma upp i 3 knops fart! Allt såg tryggt och bra ut för oss!

SÅ KOM KALLDUSCHEN!
Långt innan vi var vid Aegnas prick där man skulle rapportera till målfartyget, hör vi Ilmarinen göra det! Pauli berättade senare att de hade gått den nordligare rutten med god fart hela tiden! Detta är nackdelen med mörkersegling, när inte trackers, såsom AIS, används. Vi hade vår AIS på hela tiden, så vem som helst kunde t.ex. med en mobiltelefon följa oss och inte bara se var vi var utan också vår kurs och fart! Om någon gjorde det vet jag inte, men vi var enda båt i vår klass som hade en AIS, eller hade den på! Nå, Jokke säger att också X2 hade AISen på, men det visste inte jag!
Till råga på allt fick vi sedan kryss alldeles före målet, dit vi kom 14 minuter efter Ilmarinen och förlorade med nästan 11 minuter I korrigerad tid!
Trea blev Tiare, efter att arrangörerna först gav dem DNC, trots att de t.o.m. rapporterat vid Aegna och fyra var Estniska Jazz (First 34,7).
Alla som hade SCP i de preliminära resultaten fick straffet förlåtet av någon underlig orsak! Såg aldrig några preliminära resultat för ORC1! Något verkar nog ännu vara fel med Blue Cafés tid? Men någon markering för tjuvstart finns inte i protokollet! Men var de inte också de för tidiga så är jag Kalle Anka!

I väntan på prisutdelningen! Amiralen, Giggen och Niku. Henka är redan hemma och sover:

Ilmarinens besättning. Skepparen Pauli Wetterstrand med pokalen:

EFTERSNACK:
Kimmo från Blue Café svarade på mitt mejl att han har undersökt saken med arrangörerna och att de inte har straff för tjuvstart utan ett felaktigt tal från mätbrevet har gett dem fel sluttid! ORC Club 1 får nya resultat!
OCH INGEN HAR FÅTT STRAFF FÖR TJUVSTART!
Skulle gärna höra hur det är möjligt i en rankingtävling! Inte för att vi blir lidande på något sett, men säkert är/blir någon ännu sur och besviken!
(19-8) Redogörelse för tjuvstarternas förlåtande finns på tävlingens anslagstavla!  FUNleak

(20-8) BLUE CAFE ÄR NU VINNARE I KLASS 1! Se anslagstavlan! OBS! Arrangörerna har inte gjort annat fel än att de inte har märkt att den som gjort båtens anmäla matat in ett felaktigt tal från mätbrevet! FUNleak.