Stridsfanan härstammar från sensommaren 1995. Historien i korthet: Jag hade beställt ett nytt storsegel till 32:an av min trogne segelmakare Stefan Stenström i Lovisa. Nu slumpade det sig så att han just i de tiderna förhandlade om det under senare år så fruktbara samarbetet med Doyle Sailmakers. Sakligt sett var avtalet klart, men rätt att använda Doyle -logon hade Steffi ännu inte.

Seglet hotade alltså bli helt identitetslöst, vilket givetvis inte var acceptabelt. Då fick jag iden och klippte i en hast ut dessa tecken och kletade dem på seglet med Steffis tysta tillstånd. Seglet visade sej genast vara både snabbt och pålitligt. På vintern kunde Steffi sedan stolt limma de äkta Doyle-logona på seglet, men !?-symbolen fick en ny användning som stridsfana för båten, inspirerat av de otroliga framgångarna 1996. Den inneboende symboliken är ungefär - utropstecknet står för de häpnadsväckande prestationerna, och frågetecknet för vår totala oförmåga att fatta vad framgångarna beror på.