(Gammalt!)

Fg 331 nr 3, FinnFun, FIN 10810!

(13.05) ORC-mätbrevet säger att vi är något snabbare på kryss och något långsammare på läns! Så på basen av det är det logiskt att vårt LYS-tal blev oförändrat 1,23 S-V! Det är samma som Dehler 33ans (Ramdata) sänkta tal, men vi är mycket lika i fart enlig ORC, så där stämmer det också!

(12.05) Det blir 3an! GPH 651,5 kommer inte att ändras mycket!
(12.05) Nu är hon också krängd och mätt! När det var över vid 13-tiden tog skepparen ledigt resten av dagen. vilade, rakade sej och fick håret klippt i centrum och sedan en paj och en rödvin på Stockmann.
Så hem och vila vidare tills han vid 18:30 tiden "släpade" sej till båten och stagade den lite. I morgon kommer Segelström med den nya storen, som han får mätt i Borgå på vägen. Sedan skall vi testa den gamla lättvindsfocken, som måste sys om p.g.a. att fockens skotskena med block är högre än förra årets inhaulersystem. J måttet är också något längre än på förra 33an.

(11.05, 23:55) Hon flöt! Motorn fungerade och propellern verkar att passa! Värmaren fungerar ännu! Båten är nästan färdig för krängning i morgon (tisdag) på morgonen.
Detta tack vare Jonte, som körde mej tillbaka till Lindgrens efter bilen, så att jag bl.a. kunde fara och köpa en ny borrmaskin i.st.f den som fallit från däcket i Lindgrens hårda stengolv och just idag slutade fungera i ett kritiskt skede!
Men den verkliga hjälpen stod nog Janne för, åter en gång. Han utmanade både hagelskurar och kyla och honom kan jag/ni tacka om båten blir krängd i morgon, här på Drumsö! Lite morgonsysslor blev det nog kvar för mej...

 

(10.05) Båten kommer att flyta i morgon när den går i sjön! Motorn startade, masten är klar och värmaren fungerar! Vad mera kan man begära?
OK, lite (mycket!) mera tid till tisdag förmiddag när båten skall krängas.

(08.05) Utnyttjad!?Stackars Krister! Han var på jobb hos Lindgren och behövde en lång pilotlina! Jag hade många i masten, så han fick en (billigt) mot att hjälpa mej att trä in storfallet! Amiralen är ju känd för att vara hänsynslös mot gastar, vänner, ovänner och andra!?


(07.05) Idag har det mesta av tiden gått till inköp, lagom för en förkyld skeppare!. Först 14:00 kom jag till "jobbet", inte särskilt ivrig att jobba! lite fick jag dock gjort och c 22:15 kunde jag mottaga en del av mina segel, tarror för registernumret på skrovet och en bättre "häckstagslatta"... av konkurrenten H. Andersson, som besökt Lovisa. En lättnad för en stressad båtrustare! Segelmakaren stressar å sin sida med bl.a. mitt nya storsegel, vars mått jag levererade i morse.
Sjösättningen har jag tvingats flytta till måndag morgon. På tisdag förmiddag är krängning mm planerad. Nå det blir Club cert. nu i början!
Målsättningen är att träna på lördag 16.5 i Wikström (LYS) och köra hårt i ProSailor 17.5! Besättningen är dock lite minimal ännu! Stressar jag i onödan?

(05.05) I kväll skall masten vägas, på fredag hoppas jag få henne i sjön, färdig eller inte!
(04.05) Idag hade jag åter "utomstående hjälp"! Giggen ställde upp med att putsa bottnen...

... fånga in smitande pilotlinor i masten, och lösgöra överdimensionerade fockskotsskenor...
Vad gör man utan världens bästa gastar! T.o.m. Teddy höll i en lina nästan en hel minut! Nog har vi ett TEAM alltid??? Medelåldern idag knappa 70!

(03.05) I dag hade man det åter lätt att hålla sej för skratt på "jobbet", trots den internationella skrattdagen!? I morgon får man lite hjälp, så kanske det blir bättre då?
 

(01.05) Nu har det blivit mastens tur. den skall vägas i början av veckan! Men den har en del underligheter! En bygel, en klyka och en 3,55m lång spi.skena (som dessutom börjar 1 m ovan om rufftaket! Tydligen är tanken att man skall "hissa upp" spi.bomen längs masten när den inte används.
ICKE AMIRALEN, vars bom inte ens ryms i klykan! Överväger dessutom att flytta ner skenan till däcksnivå, men hinner jag med det innan vägningen? Så har jag åter begåvats med 2 spi.fall och bara ett fockfall trots beställning tvärt om! I år skall jag sätta in ett dubbelblock för fockfallen, bara jag får tag på ett!

(29.4) Idag fick jag korrigera instrumentpanelens montering. Ena Multin är nu också bytt till en Steer Pilot, som jag hittade på min "reservbåt".(På den båten finns det en allvarlig spekulant och en i kö!) Monterade Autopilot/styrnings armen och nu fungerar det, men tyvärr verkar det som jag skulle få nöja mej med 1,6 var på ratten i st.f. önskade 1,1. Vi har alltså rena cruisingbåten! (Ok,skall undersöka saken vidare under sommarens gång! Nu har jag inte tid med det.) Rodervinkelgivaren  är ännu omonterad och jag har bara dunkla aningar om hur den borde installeras. Om den ryms vet jag inte heller. Jag har för mej att jag klarade mej till Karibien och till baka utan att montera den 1992-93. Men "utvecklingen" har väl gått vidare, för nu måste man ha en sådan!

Så bytte jag ena fockskenan mot en mindre! Den som jag fick med båten är ärbarmligt stor, hög och klumpig. Hur gör du om skruvhålen är större än skruven (vanligt varvsjobb! Jag brukar gänga in skruvarna för mera hållfasthet och garanterad täthet!)
Nå Amiralen fick fast skenan utan utomstående hjälp och utan att få ut en arm genom en lucka el.dyl! Hur gick det till? Där har ni något att grubbla över! (Ok en skruv misslyckades och där behöver jag hjälp!) Vidare är det omöjligt att få lös den andra skenan utan hjälp! Fråga Janne, som var med och tog lös den första, om ni inte tror! (Bild finns nu i Aktuellt!)

(25.4) A GOOD DAY AT WORK!? Instrumenten börjar komma på plats! Och de fungerar! Ännu har jag dock inte bestämt om det skall komma ett instrument till på panelen, och i såfall vilket, och/eller två Multi på rattpiedestalensidor!

(19.4) Mest planering och lite dammsugning, med tanke på en större invasion av besättningsmedlemmar! Lite fick jag ännu ordnat i sittbrunnsfacket. Propellern skulle bytas, men det visade sej omöjlgt utan en hjälpande hand för c 15 sekunder! Sådan kom dock aldrig! Nå 6 personer ställde upp i bastun ovh fem på gemensam kinesisk måltid! En skyllde på att han måste måla bottnen på sin båt! Sjösättning 23.4!

(18.4) I dag blev det mest städning i sittbrunns facket. Satte ordning på slangar och kablar och dammsög! En kabellänga sitter ännu "löst" tills jag vet med säkerhet att Kalle inte skall ha mera kablar dragna till elcentralen!
Påbörjade också ändring av autopilotens drivenhets koppling till  hjärtstocken. (Produktutveckling som också ger mera utrymme i facken där bak!)

(17.4) Extra fockvinscharna är monterade! 
Värmarröret till akterhytten är på plats (men kanske gör om det lite ännu?)! Det börjar bli ordning i sittbrunnens största förvaringsfack, tills Kalle kommer och kopplar :-) ! Vad värmaren beträffar skall ännu reglaget och värmesensorn kopplas och monteras (månne jag klarar det?) på Amiralens eget ställe! I akterhytten, så han inte behöver stiga upp för att ändra tempen i båten!

Mantågsvajrarna kom idag fr Åbo! De två i aktern och babords stämde precis, så jag började redan undra om alla verkligen skulle stämma! Det skulle jag inte ha gjort! Båda på styrbords sida är för långa!
Nå det går till all lycka enkelt att fixa, men lite onödigt jobbigt!


(16.4) Idag har de två extra skotvinscharna monterats, lite kabelarbete utförts och tre Ester fixade roder problemet! Det är nu 12 g lättare  ! Dom t.o.m. verkade acceptera Amiralens ändringsplaner för autopiloten och begärde foton på det när det är klart att det fungerar! (Inte kan ju Kalle o Amiralen ha fel!?)

(15.04) Hade "utomstående hjälp" hela dagen! En representant från tillverkaren monterade den nya sprayhooden och bytte ut några felaktiga kablar mm.
Det blev lite problem med sprayhooden i.o.m. att det var så lågt till tak, men det lyckades! Återstår ännu en finjustering av rodret.


(10.4) Andra länspumpen, som inte har kunnat monteras innan septitanken var på plats, är nu där! Ett litet helvete var det givetvis att ensam dra fast skruvarna i pumpen från andra sidan skottet, men skam den som ger sej! Autopilotens drivenhet har flyttats, efter Kalles protester! Hela systemet kring hjärtstocken kommer att ändras.Och det leder också till lite mera förvaringsutrymme i facken och ett mera symmetriskt och bättre fungerande system. Detta betydde att jag måste flytta avgasröret och det är nu gjort (och sparade 1/2 m avgasrör)  !
Den nya fockskenan, nästan färdigmonterad på styrbords sida!

Septitanken är nu i det närmaste monterad!

 

(4.4) "Gubben i lådan" (här redan nästan ute) tagen av Janne som kom och hjälpte idag! Egentligen skulle bilden av honom komma här, men Amiralen misslyckades med den så ni får nöja er med Jannes bild!
Som synes är det inte mycket utrymme på en del ställen och har man glömt något verktyg eller så, är det ett litet helvete att ta sej ut och så tillbaka (det går att förstora öppningen här c 3 cm på bredd och längd och det skall göras vid tillfälle!). En hjälpande hand är då guld värd. Speciellt som situationen brukar upprepa sej många gånger per dag, så också i dag!!

 

För övrigt ser det ut såhär från bottnen av luckan! Jag var där igen idag, söndag!

Janne flyttade plottern så att skärmen syns lite bättre från sidan och demonterade den fina (extra) sitsen över öppningen i aktern. Den kommer jag nog att i år använda endast för längre cruisingseglingar, om det blir någon sådan. Nu har den i varje fall varit mest i vägen under byggandet! Sedan planerade vi lite. Bl.a. linor och tog mått!

Logg och ekolod är monterade, men septin måste vänta på att vissa kablar dras först och alla har jag inte ännu!

Nu är också masten hos Lindgrens, inpackad i plast och högt uppe på en hylla, ute. Väntar på bättre väder, eller möjlighet att få in den, innan det är dags att börja med den!
Teknikens Maestro är jätte stolt! Främre navigationsljusen är monterade och fungerar  !

I dag lättades båten avsevärt i nav.sektionen! Ett stort hål togs upp i skottet! Sedan hängdes autopilotens computer på skåpets bakvägg! Senare bildar den bortsågade biten en lucka för hålet, med gångjärn och låsmekanism! Det blir alltså mera tyngd!?


Så här ser rorsmannen plottern (Raymarine C80, som Amiralen hade i lager) när han sitter på sidan och styr. Vänstra sidan av skärmen syns inte helt, men det kan åtminstone delvis avhjälpas..

 

Övriga instrument kommer från NEXUS, men vindgivaren är inte trådlös! Autopiloten blev till slut en blandning av Simrad och Jefa.

Den reparerade kolfiberratten är tillfälligt på plats för att möjliggöra en säker ommontering av den vridbara plottern. Det igen ledde till att standard kompassen måste avlägsnas och den lilla som syns på bilden blir en tillfällig lösning! Hela paketet kräver ännu lite finjusteringar, som t.ex. flyttning av plottern några cm för att den skall ses bättre från sidan. Men det kan göras senare?

 

(12.3) I går avtäcktes båten helt! Här försöker skepparen se bedrövad ut, för att inte såra konkurrenten och vännen bakom kameran! Han har låtit bygga om hela sin köls bakkant, men har just före bilden togs konstaterat att min är som standard lika som hans blir! Mitt botten kräver bara lite slipning och så är det bra! Kameramannen har blivit tvungen att skala bort all giftfärg och primer... Jag tror dom på Lindgrens är glada över att ha honom där! Köl ändringen lär nu ha smittat på en annan ny båt som skall ställa upp i ORCi 2 i sommar!

KVALITET FRÅN BÖRJAN LÖNAR SEJ!?

Dagen efter att båten anlänt blev det ett glas sumvin till eftermiddagskaffeet åt "arbetskompissarna" på Lindgrens varv!

 

Den kom till Jouko Lindgren Oy måndag 9.3 vid 12-tiden. c 1 timme senare var den inne i hallen!

 

           

 
 

COMFORTINA 32 Special - FIN 7510 Fortina FUN - ÄR SÅLD

(22.5) Idag tröstade jag mej med att köpa ett nytt MUSTO ställ från Rymaco!
        FinnFUN fick också ett nytt, bättre fall!


21.5 -09

Var inte förberedd på tårarna i ögonen och den stora klumpen i halsen!


TACK  KOMPIS!  FÖR  ALLT  FRÅN  1990  T.O.M.  2007 !
I don´t think there will be another one like you for me!?

Dej har man svårt att glömma! I MISS YOU ALREADY VERY MUCH!

GJORDA FÖRBÄTTRINGAR:

Förpiken:                                                     

Förpiken har förstärkts och därmed blev dubbelkojen bredare och längre och förvaringsutrymme under kojen blev mera lättåtkomligt. I förgrunden på varsin sida under kojen finns "skåp". Långa hyllor finns längs båda kojsidorna:
Hösten 2008 har förpiken garnerats med teak!

    
                                                                                                         Kartbordet:
                                                                                
Extra förvaringsfack under                                                                 kartbordet
och under navigatörens fötter.
 I pentryskåpet har jag gjort ett muggställ för 5 muggar.I mitten i det "stora" kölsvinet har jag låtit sätta in en extra kölbalk. Två länspumpar finns. En som kan användas inne i båten och en i sittbrunnen.


Den nya durken glänser!
Förstaget är flyttat 10 cm frammåt och 40 cm högre på masten. Masten c 60 cm lägre än standardmast:

Kölens akterkant är smalare och jämnare än på standard båt:Nedgångsluckan har förnyats 2008, Instrumenten 2007:Nexus Logg, Wind, Steer Pilot och Multi:

Också luckan till facket under akterdäck har förnyats 2008:.